TravelSoft Online

TravelSoft Online Kft.
Budapest, Acsády Ignác u. 13.
H-1122

Tel.: +36 (1) 309-7335
Fax: +36 (1) 309-7336
E-mail:

Marco Polo kereskedelmi rendszer

+ WEB alapú hozzáférés a kereskedőknek - rendelés modul - SSL 128 + pwd

+ WEB alapú hozzáférés anyacégnek - szállító és controlling modul - SSL128 + pwd

+ WEB honlap arculat kialakítás, regisztrálás, 0 pwd

Az első fontos témakör a Törzsadatok, melynek definiálása a program működéséhez elengedhetetlenül szükséges:

 • az árutörzs tételes háromszintű definiálása, bevételezési mennyiség meghatározása
 • az árutörzs árának definiálása, akár szintenként
 • árutörzs árjegyzék nyomtatás, raktáranként, telepenként
 • árutörzs Áfa kulcsok, ITJ számok definiálása
 • telepek (raktárak, értékesítőhelyek) meghatározása
 • szállítók meghatározása
 • vevők meghatározása - esetleg, áru esetében, fizetési határidő megadásával
 • értékesítőhelyek - árlista nyomtatás,
 • árrés figyelés - hosszútávú, utolsó változtatás óta - súlyozott átlag alapján prompt árrés - az áruk utolsó beszerzési ár és a módosított szolgáltatás ár alapján
 • értékesítőhely árának prompt módosítása
 • ügyintézők definiálása, többszintű jogosultság definiálás
 • menüpontok szintjeinek meghatározása

A második tevékenységi kör az Áruforgalom, melyben regisztrálhatók a különböző beszerzések és értékesítések:

 • WEB alapú rendelés kezelése, SSL 128 kulcsolás, password - idegen kereskedőtől, majd szállítólevél és/vagy számla kállítása áru elvitelkor
 • WEB alapú szállító kezelés SSL 128 kulcsolás, password - anyacégtől, melyről tényleges áru beérkezésekor beszerzési bizonylat készíthető
 • előrendelés kezelése (kereskedői és szállítói oldalon)
 • napi beszerzések raktári felvétele az aktuális nettó, vagy bruttó ár megadásával
 • áru értékesítések felvitele a mennyiség, és a nettó ár megadásával
 • szállítólevél kiállítása, mely utólagos számlázásra ad lehetőséget
 • telephely - szolgáltatás értékesítés - off line készletfigyelés
 • telepközi, (raktárközi) szállítások kezelése - belső elszámoló ár megadási lehetőségével, ha nincs - default: áru súlyozott átlagár
 • vevői visszáru, - áru értékesítés esetén (elfekvő készlet)
 • szállítói visszáru
 • telepközi visszáru - súlyozott áron
 • áru selejtezés
 • a kiállított bizonylatok képernyőn való lekérdezése, valamint újranyomtatási lehetősége
 • a kiállított bizonylatok sztornója
 • kiállított bizonylatok idegen bizonylatszám szerinti lekérdezése, keresése - pl. szállítólevél sorszáma alapján
 • áruk aktuális mennyisége - telepenként, (online) - és beszerzési súlyozott átlagára
 • cikkszám szerinti lekérdezés - hisztorikus, tetszőleges időintervallum, beszerzés - értékesítés,
 • kereskedőnként, valamint összesen (táblázatos kimutatás)

A harmadik tevékenységi kör a Készlet, mely a raktár aktuális készleteit tartja nyilván:

 • áruk jelenlegi mennyisége - on line - valamint a készlet törzsadatok szerinti szintenként - gyűjtőnként - és/vagy egyes áru nyomtatási lehetőséggel - utolsó beszerzési árral
 • telepi raktározott áru összérték lekérdezése - egyes telepenként, valamint az összes telepre, bizományos telepek kimutatása
 • vevő lekérdezése tetszőleges időintervallumban, árufajtánként csökkenő vagy növekvő sorrendben
 • miből mennyi került értékesítésre
 • adott időpontbeli mennyiségek - bármilyen korábbi nap készletkimutatása
 • áruk minimális, maximális mennyiségének telepenként, és összes telepre való meghatározása
 • a minimum alatti készletek kimutatása
 • a maximum feletti készletek kimutatása
 • leltár - telepenként
 • raktárkészlet ellenőrzés - egyben és külön, készletállomány inicializálás
 • a fenti raktárkészlet alapján termékek (max. 25 oldal) WEB-en keresztül megtekintése, bárki részére elérhető
 • a fent felsorolt készlet információk az anyacég részére is online megtekinthetők WEB-en keresztül
 • SSL 128 kulcsolás, biztonságos azonosítás után - controlling

A negyedik témakör a Pénzforgalom, mely forgalmi kimutatásokat tesz lehetővé a beszerzésekről és kiadásokról:

 • napi zárás, mely telepenként kimutatást készít az összesített értékesítésről, beszerzésről - készpénz, átutalás bontásban - nettó, bruttó, áfa tartalom függvényében, napi számlaállomány nyomtatási lehetőséggel
 • bármilyen időintervallum zárása - heti, havi, (akár "három napi") a fenti napi zárás szerint
 • mozgásnemek (értékesítés, beszerzés, telepközi szállítás, visszáru, sztornó) szerint kimutatás a pénzforgalom szempontjából
 • ügyfelek (vevő, szállító) szerinti kimutatás - pl. egy szállító összes nettó számlaértéke adott időpontban
 • átutalások kezelése ügyfelek (vevő, szállító) szerint
 • vevői befizetések
 • szállítói kifizetések
 • az ügyfelek folyószámláinak kezelése és aktuális egyenleg (tartozások és befizetések) kimutatása

A program további két kiegészítő témakörrel/funkcióval rendelkezik, melynek használata az alábbiak szerint alakul:

Az ötödik témakör a Telepek, mely választási lehetőséget biztosít, hogy mely telepet (raktárat, értékesítőhelyet) kezeljük a fenti témakörök függvényében - természetesen csak akkor, amennyiben a Törzsadatok - Ügyintézők definiálásánál több telepre használatára van jogosulságunk, egyébként ez a főmenüpont meg sem jelenik.

A hatodik témakör a Segédprogramok, mely összesen két menüpontot foglal magában

 • éves zárás - jelenti az összes állomány zárását, valamint az állományok automatikus archiválását, az aktuális évi anyagról való fizikai leválasztását, (a későbbiekben ez a funkció biztosítja, egy már lezárt év ismételt hozzáférését)
 • a gyűjtött értékek nullázása, jelenti az éves pénzügyi gyűjtések nullázását, valamint a bizonylatok (értékesítés, beszerzés, telepközi szállítás, visszáru, sztornó bizonylatok) sorszám szerinti nullázását

A program minden előnyét, könnyű kezelhetőségét nincs mód bemutatni egy rövid tájékoztatóban.

Szívesen tartunk bemutatót az Ön részére!


A Marco Polo kereskedelmi rendszer árai

 TravelSoft © 2006 - Minden jog fentartva.