TravelSoft Online

TravelSoft Online Kft.
Budapest, Acsády Ignác u. 13.
H-1122

Tel.: +36 (1) 309-7335
Fax: +36 (1) 309-7336
E-mail:

Check-In közétkeztetési rendszer

A Törzsadatok, amelynek definiálása a kiterjesztett (mágnes-, proxy-, chipkártya elfogadás) működéshez elengedhetetlenül szükséges:

  • Cégtörzs módosított tartalma: cégenként limit osztály (azonosító) beállítási lehetőség (%-os kedvezmény/felár, havi hozzájárulás összege, havi bérből / egyéb költséghelyről (reprezentáció) levonandó összeg maximuma)
  • Vendég / Dolgozói törzs módosított tartalma: munkaügytől és kártyafeldolgozó rendszerektől importált vendég / dolgozó adatai + törzsszám + képállomány + cég + hozzá tartozó limit osztály definiálása
  • Fogadott vendég / dolgozói adatok manuális javítása: a munkaügytől kapott állomány alapján az esetleges hiányos adatok kitöltésére ad módot (pl.: hiányos törzsszám, képállomány, kártyaszám, név, stb.)

A második tevékenységi kör a Rendelés a következö három menüponttal egészült ki:

  • Kártyás fizetés: ez a típusú számlázás, akkor használatos , amikor a dolgozó a béréből kívánja az ételszámláját finanszírozni, valamint vendégkártyával rendelkező külsős fogyaszt, (kinek nem kell fizetnie - repi , vagy VIP kártya ) - terhelendő.
- esemény :

a.) Rendelés, Kártyás fizetés menüpont kiválasztása,

b.) kártya rutin, várja a tetszőleges típusú kártyát, LPT/COM porton, kép, cég név, + tárgyhavi felhasználható keret, kedvezmény, vagy felár %-os megjelenítése

c) bármelyik billentyű leütésére, továbblép visszadja a normál beviteli képernyőt,

d.) Szolgáltatások (ételek) vonalkódos beolvasása,

e.) Számlázás vége (azaz Rögzítés) vonalkód beolvasása, Nyomtatással egyidőben (a jelenlegi Azonnali Számlázáshoz hasonlóan), számla végösszegének kiíratása, valamint az új egyenleg (tárgyhavi téritésmentesen felhasználható keret (hitel terhelés felirattal) kiíratása,

f.) bármelyik billentyű leütésére, vagy időhöz kötötten visszatér az a.) ponthoz. Amennyiben a dolgozó / VIP kártya terhelhető minimális limitjét eléri abban az esetben a pénztáros nyugtázására automatikusan a Kártyás készpénzes fizetés aktiválódik.

  • Kártyás készpénzes fizetés: ez a típusú számlázás, akkor használatos, amikor a dolgozó nem kívánja a göngyölített összegre terhelni az ételszámláját, hanem készpénzben egyenlíti ki, vagy a vendégkártyával rendelkező külsős fogyaszt, (kinek fizetnie kell) nem terhelendő hiszen kp.fizet.

- esemény (1): a Kártyás fizetésnek megfelelően, a különbség:
Számlázás vége (azaz Rögzítés) vonalkód beolvasása,
Számla végösszegének kiíratása, (fizetendő összeg felirattal) kiíratása.

Természetesen a havi limitre nem terhel. Csak készpénzes fizetés.

  • Kártyás nevesített számla: ezt a típusú számlázást, csak előzetes rendelésfelvétel esetében használandó! (pl. tálalók igénybevételekor:)
- esemény:

a.) Rendelés, Kártyás nevesített számla menüpontot kiválasztja,

b.) Számlázás vége (azaz Rögzítés) vonalkód beolvasása, miután megtekintettük, ellenőriztük a korábban megrendelt tételeket,

c.) kártya rutin, várja a kártyát, LPT/COM porton, kép, cég név, név,

+ tárgyhavi felhasználható keret, kedvezmény, vagy felár %-os megjelenítése

d.) Számlázás vége (azaz Rögzítés) vonalkód beolvasása,

Nyomtatással egyidőben (a jelenlegi Azonnali Számlázáshoz hasonlóan), számla végösszegének kiíratása, (fizetendő összeg felirattal),

e.) bármelyik billentyű leütésére, vagy időhöz kötötten elindul a számlanyomtatás, majd visszatér a Rendelés menüsorra. (a jelenlegi Számlázás menüponthoz hasonlóan).

A számlák az Áfa-s számlának felelnek meg.


Az alap rendszer a beléptető rendszer kezelés miatt egy új főmenüponttal bővült, Egyenleg:
  • Rendezés

Cég szerint: lehetőséget nyújt a cégek göngyölített terhelésének rendezésére kp. és átutalás bontásban (pl.: külső vállalkozó cég időszakonként rendezi a saját dolgozói számláit)

Vendég szerint (dolgozó): lehetőséget nyújt a vendég göngyölített terhelésének rendezésére kp. és átutalás bontásban a tárgyhó tetszőleges időpontjában (pl.: kilépő dolgozó elszámol a bérszámfejtés felé - viszont feladás csak a tárgyhó végén keletkezik, így hó közben is biztosítva van a dolgozó pontos elszámoltatása)

  • Sztornó: lehetőséget nyújt céges és vendég/dolgozói rendező számlák sztornójára.
  • Befizetések:
Cég szerint: lehetőséget nyújt egy adott cég tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig befizetéseinek lekérdezésére, megjelenítésére.

Vendég (dolgozó) szerint: lehetőséget nyújt egy adott vendég / dolgozó tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig befizetéseinek lekérdezésére, megjelenítésére.

Összes Cég : lehetőséget nyújt az összes cég tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig befizetéseinek lekérdezésére, megjelenítésére.

Összes Vendég (dolgozó): lehetőséget nyújt az összes vendég / dolgozó tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig befizetéseinek lekérdezésére, megjelenítésére.

A harmadik tevékenységi kör a Számlázás, mely funcionálisan egy új menüponttal bővült:
  • Számlák :

Cég szerint: lehetőséget nyújt egy adott cég tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig hitel (átutalás+terhelés) , készpénz számlánként és összesített lekérdezésére, megjelenítésére, valamint adott számlán fogyasztás kimutatása, tételesen, igénybevétele helye alapján, képernyőre.

Vendég (dolgozó) szerint: lehetőséget nyújt egy adott vendég (dolgozó) tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig hitel (átutalás+terhelés) , készpénz számlánként és összesített lekérdezésére, megjelenítésére, valamint adott számlán fogyasztás kimutatása, tételesen, igénybevétele helye alapján, képernyőre.

Összes Számla : lehetőséget nyújt összes cég, összes vendég (dolgozó) tetszőleges időintervallumtól-időintervallumig hitel (átutalás+terhelés) , készpénz számlánként és összesített lekérdezésére, megjelenítésére, valamint adott számlán fogyasztás kimutatása, tételesen, igénybevétele helye alapján, képernyőre.

Bérszámfejtés feladás

- A Számlázás menüpont alatt található a Bérszámfejtés feladás, nevezett Egyenleg feladás, valamint az Bészámfejtéstől visszacsatolt Vendégbefizetés menüpontok

- A feladás tartalmazza a törzsszám, valamint a rövidtávú göngyölített egyenleget összeget, TXT/SQL formátumban

Az összeg a következők szerint adódik fel:

Az összeg a negatív egyenleget tartalmazza, amennyiben a dolgozó nem merítette ki a pl. a 2.200,- Ft-os limitet, az összeg átvihető a következő hónapra.

- A feladás befejezése után a terhelésről, a bérszámfejtéstől visszacsatolás érkezik, melyek fogadása a Vendégbefizetés alatt történik, melynek alapján az éttermi rendszerből a céges és dolgozói negatív egyenlegek a fogadott TXT/SQL-knek megfelelően teljesen vagy részlegesen törlődnek.

- A hibás dolgozói befizetési visszacsatolásról a Szállító TX/SQL állományban reportot közöl.

- A bérszámfejtő rendszer feladott, visszacsatolt, és hiba report TXT/SQL formátumait cégünk biztosítja.

Munkaügy fogadás

- A napi offline adatkapcsolat a munkaügyi rendszerrel a Vendég adatok frissítése alatt található, mely biztosítja a napi vendég (VIP, stb.) és dolgozói állományok naprakészségét az Éttermi Rendszerben (név, törzsszám, kártyaszám, limit osztály, képállomány neve, stb.) az új és módosult státuszú (kilépő vagy más céghez "átlépő" dolgozó)

Az esetleseges hibás / hiányos vendég adatok manuális javítása Törzsadatok - Partnertörzs alatt található.

- A munkaügyi rendszer fogadó TXT/SQL file formátumát cégünk biztosítja.

 TravelSoft © 2006 - Minden jog fentartva.